Az országba beérkező hűtőközeg tartalommal rendelkező gépek a Klímavédelmi Hatóság hatálya alá tartoznak.
Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy készüléket kizárólag a Klímavédelmi Hatóság által minősített szerelő szerelhet. Amikor Ön egy hűtőközeg tartalommal rendelkező gépet vásárol, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendelkezése értelmében bejelentési kötelezettsége van az alábbiakat illetően:
1. A kiválasztott minősítéssel rendelkező vállalkozás vagy szerelő neve
2. A kiválasztott minősítéssel rendelkező vállalkozás vagy szerelő nyilvántartási engedélyének száma
3. A kiválasztott minősítéssel rendelkező vállalkozás vagy szerelő által igényelt telepítési tanúsítvány vonalkód
Hivatkozott jogszabály: 2015. január 1. napjától alkalmazandó a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 517/2014/EU rendelet). A rendelet kötelezően és közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió valamennyi tagállamában. Az uniós joggal összhangban a 14/2015. Korm. rendelet 16-18. §-a és 21-22. §-a fogalmaz meg rendelkezéseket. A klímagázok kapcsán szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra vonatkozó legfontosabb kritériumot az 517/2014/EU rendelet 10. cikke rögzíti, amely értelmében vállalkozás kizárólag megfelelő képesítés birtokában végezheti a 10. cikk (1) bekezdésében felsorolt tevékenységeket. Ezzel összhangban a 14/2015. Korm. rendelet (26-28. §) kimondja, hogy Magyarország területén klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet kizárólag képesített vállalkozás végezhet a tevékenységéhez megfelelő és érvényes képesítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával. A törvényi rendelkezés értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos jogszabály, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy hatósági határozat előírásait megsérti, vagy a tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül vagy attól eltérően végzi, azt a klímavédelemért felelős hatóság klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi. A klímavédelmi bírság mértékét a 14/2015. Korm. rendelet 23-25. §-ai és 1. melléklete rögzíti.